Diëtistenpraktijk Renate van Riet heeft contracten met alle zorgverzekeraars (zie hier het overzicht). Elke zorgverzekeraar vergoedt jaarlijks drie uur dieetadvisering. Houdt hierbij wel rekening met uw eigen risico, want als u hier nog niet doorheen bent worden de kosten eerst vanuit het eigen risico betaald.
Mogelijk bent u aanvullend verzekerd, waardoor er meer consulten worden gedekt door de zorgverzekeraar. Klik hier om te zien hoe dit bij uw aanvullende verzekering is.

Wordt u via de huisarts doorverwezen in de ketenzorg, dan wordt diëtistische begeleiding volledig vergoed. Hierbij is ook het eigen risico niet van toepassing.

Een eerste consult omvat altijd 45 minuten directe tijd en 45 minuten indirecte (uitwerk) tijd. Hoeveel tijd er vervolgens nodig is, is afhankelijk van de situatie en van de wens van de cliënt. Dit varieert in de meeste gevallen van 15 tot 30 minuten.
Indien het uw voorkeur behoeft kunnen de evaluatieconsulten ook telefonisch worden uitgevoerd.

Diëtistenpraktijk Renate van Riet mag mensen begeleiden die zonder verwijzing van de huisarts op consult komen. Echter wordt dit niet door elke zorgverzekeraar vergoed. U kunt hierover altijd contact opnemen.

1e consult (60 min. directe tijd en 30 min. indirecte tijd)€90,-
Lang evaluatieconsult (30 min. directe tijd) €30,-
Kort evaluatieconsult (15 min. directe tijd) €15,-
Niet nagekomen afspraak €15,-

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaande tarieven. Deze tarieven geven een indicatie van de kosten, maar zijn afhankelijk van het tarief dat uw zorgverzekeraar hanteert. De diëtist en uw zorgverzekeraar kunnen u hier meer informatie over geven.
Onder een niet nagekomen afspraak wordt verstaan dat de cliënt niet 24 uur voor de afspraak annuleert.