Er kunnen diverse redenen zijn om contact op te nemen met een diëtist. U kan hier zelf behoefte aan hebben, of uw huisarts of praktijkondersteuner kan het adviseren. Misschien heeft u bekenden die bij een diëtist worden begeleid, waardoor u enthousiast bent geworden. Het begint met het plannen van een afspraak. U kunt een voorstel doen via het contactformulier, of u neemt telefonisch contact op zodat u het direct samen kunt inplannen. Wanneer de afspraak wordt gemaakt, vraagt de diëtist u verschillende gegevens; naam, geboortedatum, woonadres, BSN-nummer en reden van verwijzing (indien aanwezig). Daarna ontvangt u de schriftelijke bevestiging van de afspraak via de post of e-mail. Het eerste consult bestaat altijd uit 60 minuten direct contact, vervolgens wordt dit uitgewerkt en ontvangt u een persoonlijk advies op papier. U bespreekt samen wanneer het evaluatieconsult gepland wordt. Hier wordt de eerste keer 30 minuten voor ingepland. Daarna hangt de duur van het consult af van de wens en situatie van de cliënt.
Tijdens het eerste consult wordt gebruik gemaakt van een medische weegschaal, waardoor het gewicht, de spier- en vetmassa en de hoeveelheid visceraal vet bepaalt kan worden. Dit dient als uitgangspunt voor de verdere begeleiding.

Heeft u een specifieke vraag over de werkwijze? Neem gerust contact op.

Klik hier voor de Privacyverklaring.
Klik hier voor de Algemene voorwaarden.

Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch  een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist.

  •  Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing.
  • Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost  dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , via  info@zorggeschil.nl . Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.